Schronisko PTTK na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim

Rezerwat "Na Policy im. Z. Klemensiewicza"

     Rezerwat "Na Policy" jest najbliższym Hali Krupowej, rezerwatem przyrody. Jego wschodnie granice znajdują się w odległości niecałego kilometra od schroniska. Wszystkie informacje wykorzystane w tym rozdziale pochodzą z Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody "Na Policy im. Z. Klemensiewicza", Marka Cybulskiego, Jana Holeksy, Stanisława Szafrańca i Zbigniewa Wilczka. Bardzo dziękuję za udostępnienie danych.

Przedmiot, cel i zakres oraz funkcje rezerwatu.

Rzeźba terenu i budowa geologiczna.

Warunki klimatyczne i stosunki wodne.

Szata roślinna.

Fauna rezerwatu.

Tablica informacyjna przy wschodniej granicy rezerwatu

Tablica informacyjna przy wschodniej granicy rezerwatu "Na Policy"; fot. Stanisław Szewczak

Powrót na stronę główną